Çevre Güvenlik Sistemleri

Çevre güvenlik sistemleri dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı oluşturulan güvenlik duvarının ilk halkasıdır . Bu sistemler olası tehlikeleri tesis sınırında algılanarak müdahale edilebilmesine olanak tanır.

 
Avinet projelerinde risk seviyesi ve çevre şartlarının analizini yaparak uygulanacak olan sistemi veya sistemleri tespit eder.
 
Çevre güvenlik sistemleri uygulanacak alanın özelliğine göre çok çeşitlilik göstermektedir. Örneğin ağaçlı alanlar ,engebeli alanlar , çevresi tel örgü  veya duvar ile çevrilmiş alanlar , içerisinde hayvan bulunan alanlar vs gibi. Bu alanlarda sistem tercihi yapılırken yukarıdaki veriler göz önüne alınarak sistemlerden en uygun bir veya birkaç tanesi  entegre olarak kullanılabilir. 
 
Ayrıca kullanılan çevre güvenlik sisteminin tipi ne olursa olsun eğer harici tip CCTV sistemi ile de desteklenir ve entegre edilir ise sistem operatörler tarafından çok daha efektif bir şekilde kullanım imkanına kavuşur.