Soygun Alarm Sistemleri

Bu sistemler orta ve küçük tip projelerde soyguna ve sabotaja  karşı düşünülmüş  sistemlerdir. Günümüzde ihtiyaç haline gelen bu sistemler soygunlara ve izinsiz girişlere kesin çözüm olmaktadır. Zira elektronik sistemi yanıltma imkanı yoktur, ancak doğru şifre ile sisteme müdahale imkanı vardır. Soygun güvenlik sistemlerinde amaca ve koruma sistemine göre değişik algılama dedektörleri bulunmaktadır.

 
 
Pasif IR dedektörler
Aktif IR dedektörler
Cam kırılma dedektörleri
Manyetik kontaktörler
Dual tip sensörler
Darbe sensörleri
 
 
Sistem ve panel kontrolü keypad ile mümkündür. Tüm programlama da yine bu keypad ünitesinden gerçekleşmektedir.Soygun alarm sistemleri akü destekli olduğundan elektrik kesintilerinden etkilenmemektedir.
 
 
Tüm cihazlar ayrıca sabotaja karşı korumalıdır.Panel bünyesindeki dijital kominikatör sayesinde sabit ve GSM telefon hattı üzerinden Alarm İzleme Merkezi ile haberleşebilmektedir. Bu sayede herhangi bir alarm durumunda hem kullanıcı haberdar edilmekte hemde güvenlik güçlerinin sevki yapılabilmektedir.Ayrıca sistemde oluşabilecek arızalarda izleme merkezi tarafından takip edilerek değerlendirmeye alınmaktadır.